ISO 500

TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU 2017 - 2019

 

"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 1960'lı yıllardan günümüze uzanan ve temel amacı, Türkiye'de sanayi faaliyet kolunda yer alan en buyuk

kuruluşları tespit edebilmek, bu kuruluşlara ait büyüklükleri ortaya koyarak Türk sanayinin gelişimini görebilmek ve geleceğe yönelik yol haritasının 

belirlenmesinde katkı sağlamak olan, sanayi faaliyet kolunda yer alan en buyuk kuruluşların tespit edilmesinin amaçlandığı bir araştırmadır.

 

2017 Yılında Türkiye'deki kuruluşlara ait tüm bilgilerin değerlendirilmesi ile yapılan bu araştırmada, söz konusu çalışmada kuruluşlar üretimden

satışlar büyüklüğüne göre sıralanırken, net satışlar, brüt katma değer, öz kaynak, aktif toplamı, vergi öncesi dönem kar/zarar, faiz amortisman ve

vergi öncesi kar/zarar, ihracat ve ortalama çalışan sayısı büyüklüklerine göre de sıralamaya tabi tutulmaktadır. Kuruluşumuz üretimden satışlarda

247'inci, ihracatta 2.sırada yer almıştır.