Kurumsal

DEĞERLERİMİZ

 

Aslolanın insan ve çevre olduğunu unutmadan, daima dürüstlükten yanayız.

 

 

Çeliğe hayatlarını adamış profesyonellerin bilgi birikimi ve tecrübeleri üzerine kurulduk. Sürdürülebilir sürekli gelişim ile büyüyerek devam ettiğimiz yolda, Türkiye Yassı Çelik pazarında ilk üçe girmeyi hedefliyoruz. Yenilikçiliğimizle fark yaratmayı, üretilmeyeni üretmeyi görev edindik ve teknoloji yatırımlarımızla ülkemizin gelişen sektörü olan ‘Demir Çelik’in lokomotifi’ olma peşinde uzun dönem planlarımız doğrultusunda emin adımlarla yol alıyoruz.

 

Kurumsal bir aile şirketi olarak; hammaddeden son ürüne kadar süreçte emeği bulunan tüm takım arkadaşlarımızı ailemizin bir bireyi gibi görüyor ve Hizmetkar Liderlik anlayışını benimsiyoruz. Bir aile olarak çıktığımız bu yolda, işletmelerimizin bulunduğu bölgeleri ‘bizim evimiz’ özeninde bilgi, tecrübe ve birikimlerimizle destekliyoruz. 

  

Vizyonumuz

Türkiye yassı çelik pazarında ilk üç içinde olmak

 

Misyonumuz

Yenilikçiliği ile fark yaratarak, ülkemizin gelişen sektörü olan Demir Çelik Sanayi'nde lokomotif firma olmak

 

KALİTE Politikamız

Müşteri şartlarını karşılamak ve onun ötesine geçmek amacıyla, sistem bilinciyle hareket eden, kalite yönetim sistemi şartlarına uyan, sonuçları izleyen, sürekli iyileştiren ve tüm bunları gerçekleştirmek için gerekli kaynakları sağlayan bir organizasyon olmak kalite politikamızdır.

Değerlerimiz :

 • Müşteri memnuniyeti ve bağımlılığı
 • Centilmen rekabet anlayışı
 • Bilgiye dayalı kurumsal ve çağdaş yönetim kimliği
 • Profesyonel, eğitimli, deneyimli ve katılımcı personel
 • Kaliteli, dürüst ve güvenli hizmet anlayışı
 • Çevre ve insan duyarlılığı

Bize iş hayatımızda yön veren değerlerimizdir.

 

İSG Politikamız

Gazi Metal Üst Yönetimi olarak Yassı Çelik Sektöründe yer alan firmamızda ,
Çalışanlarımızın ve diğer tüm ilgili tarafların (Ziyaretçi, Tedarikçi vb.) iş güvenliği ve sağlığı koşullarının, herşeyin üstünde, en hayati konu olduğu bilinci içerisinde aşağıdakileri uygulamak teminatımız altındadır;


• İş güvenliği ve çalışma hayatı ile ilgili yasalara ve mevzuata tam olarak uyarız,
• Gerektiği durumlarda ve periyodik olarak İSG risklerini değerlendirir, tehlikeleri önleriz,
• Sağlıklı ortamı yaratmak için gerekli kaynakları sağlar ve koyulan kuralların egitimini vererek uygulanmasını sağlarız,
• Gerekli izlemeleri yapar ve sistemin sürekli olarak iyileştirilmesini garanti altına alırız.

 

 

ÇEVRE Politikamız

Gazi Metal Üst Yönetimi olarak Yassı Çelik Sektöründe yer alan firmamızda, hizmetlerini ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirirken gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre ve doğal kaynaklar bırakabilmek için

 

 • Atıkları azaltıp ve geri dönüşümünü sağlayarak çevresel kirlenmeyi önlemek
 • Tükenebilir doğal kaynakları uygun kullanmak
 • Yasal ve diğer şartlara uymak
 • Çalışanlarımızın çevre duyarlılığını arttırmak
 • Çevresel performansımızdan etkilenen ilgili taraflarla sürekli iletişim halinde olmak
 • Çevre standard şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek, çevre politikamızdır.

 

ENERJİ Politikamız

Şirketimiz sınırlı enerji kaynaklarını sürdürülebilirlik felsefesi temelinde, küresel ısınmayı önlemeyi, çevresel etkileri azaltmayı ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için;

 

 • Kullanılan enerji kaynaklarının performansını arttırarak sürekli iyileştirmek,
 • Belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için ulusal ve uluslararası gerekli tüm bilgi ve kaynakları temin etmek,
 • Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği açısından tüm yasal şartlara uymak,
 • Belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak amacıyla verimlilik ve tasarruf temelinde iyileştirmeler yaparak gözden geçirmek,
 • Tedarikçilerimizden enerji tüketimini etkileyen ürünler satın alırken, enerji verimli ürünleri tercih edeceğimik,
 • Enerji performansının iyileştirilmesi kapsamında gerçekleştirilecek proje ve tasarımların enerji verimliliği ve tasarrufunu kapsamasını,
 • Enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda çalışanları bilinçlendirmeyi
 • Taahhüt ederiz

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ Politikamız

Gazi Metal  olarak faaliyet gösterdiğimiz ve bilgiye istenilen zamanda rahatlıkla ulaşılan sıcak ve soğuk çelik rulo sac alanında bilgi güvenliğini en üst seviyede tutmak için;

 

        a)Gizlilik:  Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması,

 

        b)Bütünlük: Bilginin yetkisiz değiştirmelerden korunması ve değiştirildiğinde farkına varılması,

 

        c)Erişilebilirlik: Bilginin yetkili kullanıcılar tarafından gerek duyulduğu an kullanılabilir olması.

 

 • Hizmet verdiğimiz kişi ve/veya Kurumlara ait hiçbir bilgiyi 3. şahıslarla paylaşmayacağımızı,
 • Bu kişi ve/veya Kurumların bilgilerine yetkisiz olarak ulaşmaya çalışacak kötü niyetli kişilerin ataklarına karşı güncel güvenlik duvarlarını oluşturacağımızı,
 • Bilgi Güvenliğini riske edebilecek faaliyetleri belirli periyotlar da araştıracağımızı, değerlendireceğimizi, ölçeceğimizi ve raporlayacağımızı,
 • Sorumlu olduğumuz Kamu ve/veya özel kuruluşlara istenilen bilgileri doğru, eksiksiz ve zamanında ulaştıracağımızı,
 • Sorumlu olduğumuz Kamu ve/veya özel kuruluşlardan aldığımız yetkilerle toplayacağımız bilgilerin koşulsuz doğru olması için gayret göstereceğimizi,
 • Firmamıza ait bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü sağlayacağımızı,
 • Virüs ve zararlı yazılımların kaynağı olmayacağımız gibi bu tür faaliyetleri engellemek için gerekli tedbirleri alacağımızı,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili yasal olarak belirlenmiş ve belirlenecek tüm kurallara uyacağımızı,
 • Bilgi Güvenliği faaliyetlerimizi yürütürken; neler yapacağımızı, hangi kaynakları elde edeceğimizi, kimlerin sorumlu olacağını, ne zaman tamamlanacağını ve sonuçların nasıl değerlendireceğimizi planlayarak faaliyetlerimizi sürdürmeyi
 • ISO 27001:2013 Standart şartlarına, kanuni yasal şartlara ve diğer şartlara, müşteri şartlarına uyacağımızı;

taahhüt ederiz,