Kurumsal

DEĞERLERİMİZ

 

Aslolanın insan ve çevre olduğunu unutmadan, daima dürüstlükten yanayız.

 

 

Çeliğe hayatlarını adamış profesyonellerin bilgi birikimi ve tecrübeleri üzerine kurulduk. Sürdürülebilir sürekli gelişim ile büyüyerek devam ettiğimiz yolda, Türkiye Yassı Çelik pazarında ilk üçe girmeyi hedefliyoruz. Yenilikçiliğimizle fark yaratmayı, üretilmeyeni üretmeyi görev edindik ve teknoloji yatırımlarımızla ülkemizin gelişen sektörü olan ‘Demir Çelik’in lokomotifi’ olma peşinde uzun dönem planlarımız doğrultusunda emin adımlarla yol alıyoruz.

 

Kurumsal bir aile şirketi olarak; hammaddeden son ürüne kadar süreçte emeği bulunan tüm takım arkadaşlarımızı ailemizin bir bireyi gibi görüyor ve Hizmetkar Liderlik anlayışını benimsiyoruz. Bir aile olarak çıktığımız bu yolda, işletmelerimizin bulunduğu bölgeleri ‘bizim evimiz’ özeninde bilgi, tecrübe ve birikimlerimizle destekliyoruz. 

  

Vizyonumuz

Türkiye yassı çelik pazarında ilk üç içinde olmak

 

Misyonumuz

Yenilikçiliği ile fark yaratarak, ülkemizin gelişen sektörü olan Demir Çelik Sanayi'nde lokomotif firma olmak

 

KALİTE Politikamız

Müşteri şartlarını karşılamak ve onun ötesine geçmek amacıyla, sistem bilinciyle hareket eden, kalite yönetim sistemi şartlarına uyan, sonuçları izleyen, sürekli iyileştiren ve tüm bunları gerçekleştirmek için gerekli kaynakları sağlayan bir organizasyon olmak kalite politikamızdır.

 

Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler olabilmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi ve kalite bilinciyle mesleki yetkinliklerini geliştirmek,

 

 • Tüm çalışanlarda kalite bilincini tesis etmeyi ve tüm şartlara uyulması gerektiğini,
 • Tedarikçilerde güvene dayalı bir işbirliği içinde olmayı taahhüt ederiz

 

 

Değerlerimiz                                                            

        

 • Müşteri memnuniyeti ve bağımlılığı
 • Centilmen rekabet anlayışı
 • Bilgiye dayalı kurumsal ve çağdaş yönetim kimliği
 • Profesyonel, eğitimli, deneyimli ve katılımcı personel
 • Kaliteli, dürüst ve güvenli hizmet anlayışı
 • Çevre ve insan duyarlılığı

Bize iş hayatımızda yön veren değerlerimizdir.

 

İSG Politikamız 

Gazi Metal Üst Yönetimi olarak Yassı Çelik Sektöründe yer alan firmamızda , 

Çalışanlarımızın ve diğer tüm ilgili tarafların (Ziyaretçi, Tedarikçi vb.) iş güvenliği ve sağlığı koşullarının, her şeyin üstünde, en hayati konu olduğu bilinci içerisinde aşağıdakileri uygulamak teminatımız altındadır;

 

 • İş güvenliği ve çalışma hayatı ile ilgili yasalara ve mevzuata tam olarak uyarız,
 • Gerektiği durumlarda ve periyodik olarak İSG risklerini değerlendirir, tehlikeleri önleriz,
 • Sağlıklı ortamı yaratmak için gerekli kaynakları sağlar ve koyulan kuralların eğitimini vererek uygulanmasını sağlarız,
 • Gerekli izlemeleri yapar ve sistemin sürekli olarak iyileştirilmesini garanti altına alırız.
 • Tüm çalışanların iş ile ilgili hastalık ve kazalarda korunması amacıyla İSG riskleri ve fırsatları değerlendireceğimizi taahhüt ederiz.
 • İSG politikası hedefler için bir çerçeve niteliğindedir.
 • Çalışanların iş süreçlerine katılma ve dayanışmasını destekler ve özendiririz.
 • İSG politikası kurum içinde duyurulmuş ilgili tüm tarafların kullanımına açıktır.

 

 

 

ÇEVRE Politikamız

Gazi Metal Üst Yönetimi olarak Yassı Çelik Sektöründe yer alan firmamızda , hizmetlerini ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirirken gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre ve doğal kaynaklar bırakabilmek için

 

 • Atıkları azaltıp ve geri dönüşümünü sağlayarak çevresel kirlenmeyi önlemek
 • Tükenebilir doğal kaynakları uygun kullanmak
 • Yasal ve kanuni şartlara uymak
 • Çalışanlarımızın çevre duyarlılığını arttırmak
 • Çevresel performansımızdan etkilenen ilgili taraflarla sürekli iletişim halinde olmak
 • Çevre standart şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek
 • Taahhüt ederiz

 

 

ENERJİ Politikamız

Şirketimiz sınırlı enerji kaynaklarını sürdürülebilirlik felsefesi temelinde, küresel ısınmayı önlemeyi, çevresel etkileri azaltmayı ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için;

 • Kullanılan enerji kaynaklarının ve enerji yönetim sisteminin performansını arttırarak sürekli iyileştirmeyi,
 • Belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için ulusal ve uluslararası gerekli tüm bilgi ve kaynakları temin etmeyi,
 • Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği açısından tüm yasal şartlara uymayı,
 • Belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak amacıyla verimlilik ve tasarruf temelinde iyileştirmeler yaparak gözden geçirmeyi,
 • Tedarikçilerimizden enerji tüketimini etkileyen ürünler satın alırken, enerji verimli ürünleri tercih edeceğimizi,
 • Enerji performansının iyileştirilmesi kapsamında gerçekleştirilecek proje ve tasarımların enerji verimliliği ve tasarrufunu kapsamasını,
 • Enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda çalışanları bilinçlendirmeyi taahhüt ederiz.
 • Taahhüt ederiz

Yukarıda özetlediğimiz tüm stratejik ifadeler periyodik olarak gözden geçirilir ve kuruluşa iletilmesi ve anlaşılması için gerekli tedbirler alınır.