Kurumsal

KULLANIM ŞARTLARI

Bu site, yalnızca Gazi Metal Mamülleri A.Ş.'ye ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içerdiği bu malzeme ve bilgiler (tüm site içeriği; metin, grafik, logo, resimler, fotoğraflar, şekiller, teknik ve bilimsel çizimler, sesli klipler, animasyon, video ve müzik kayıtları, yazılımlar, program kodları; dış görünüm, dizayn, sistem ve teknik unsurlar; rulo saç özellikleri, kullanım alanları, sitenin toplama, düzenleme ve montaj bazında içerik derlemelerinin tamamı; endüstriyel tasarımı bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı her türlü haklar dahil olmak üzere) tamamen ya da kısmen, Gazi Metal Mamülleri A.Ş.'e aittir. Bu malzeme ve bilgiler Gazi Metal Mamülleri A.Ş ve başka kaynaklardan sağlanmaktadır ve bu bilgiler; uluslararası telif hakları, TC yasaları ve diğer uluslararası yasalar tarafından korunmaktadır. Bu malzeme, bilgi ve materyallere Web Sitesinde yer verilmiş olması, bunların kullanımı ile ilgili olarak peşinen herhangi bir yetki, lisans ya da, izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiçbir malzeme,bilgi ve materyeli Gazi Metal Mamülleri A.Ş.’in açık ve yazılı izni olmaksızın değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz,ticari amaçla elde bulundurumaz,satamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız. Ancak, telif hakları ve diğer mülkiyet hakkı belirten duyuruları değiştirmeksizin, kendi meslekî ve ticarî olmayan kullanım amaçlarınız için bu siteden kendinize malzeme ve bilgi olarak indirebilirsiniz. Bu sitede yer alan malzeme,bilgi ve materyaller ile ilgili fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl edecek şekildeki her türlü kullanımın sonucunda ortaya çıkabilecek yasal sorumluluklar, ihlâlde bulunan Kullanıcı'ya aittir.

 

 

 

Gazi Metal Mamülleri A.Ş.Web Sitesi'nde yer alan her türlü içerik; kalınlık, ebat, kalite özellikleri, yetkili satıcı bilgisi, saç stok bilgisi, resim, açıklama ve haber (kısaca "BİLGİ") sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı, BİLGİ'leri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihaî ve güvenilir enformasyonu, Gazi Metal Mamülleri A.Ş. Satış ve Pazarlama Departmanından temin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder. Web Sitesi'nde yayınlanan bilgilerin doğruluğu ya da güncelliği konusunda hiçbir garanti ya da taahhüt verilmemektedir. Kullanıcı, bu BİLGİ'lere dayanarak yapabileceği işlemler bakımından Gazi Metal Mamülleri A.Ş.'ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

                                                                                                        

Rulo Saç ile ilgili nihaî bilgi temini için Gazi Metal Mamülleri A.Ş.  Yetkili Satıcıları ile temasa geçilmesini önemle rica ederiz. Bu çerçevede Gazi Metal Mamülleri A.Ş., Web Sitesi'nde yer alan bilgilerin (aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe) bir satış teklifi olmadığını ve Gazi Metal Mamülleri A.Ş.  adına bir taahhüt teşkil etmediği beyan eder. Gazi Metal Mamülleri A.Ş. önceden haber vermeksizin rulo saç kalınlık, ebat, kalite özelliklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

Gazi Metal Mamülleri A.Ş. kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini, kullanıcı'lara sağlanan herhangi bir hizmeti dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar. Web Sitesi'nin hatasız olması için her türlü tedbir alınmış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.Web Sitesi'nin virüs, trojan ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihaî güvenliğin sağlanması için Kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, Web Sitesi'ne girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

 

 

Kullanıcı'lar ile Gazi Metal Mamülleri A.Ş. arasında ortaya çıkabilecek ihtilâflarda, Türkçe Yasal Uyarı metni esas alınacak olup ,çözümünde Gebze mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacak ve ihtilâf Türkiye Cumhuriyeti Kanunlar'na göre çözülecektir

 

Resmî makamlardan Kullanıcı'ya yönelik bir suç duyurusu ya da resmî soruşturma talebi gelmesi ve/veya Kullanıcı'nın Gazi Metal Mamülleri A.Ş. sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, Gazi Metal Mamülleri A.Ş., Kullanıcı'nın kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercîlere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

 

 

 

Kullanıcı, Gazi Metal Mamülleri A.Ş Web Sitesi'ne girmekle yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılacaktır.