EMEK YOĞUN GAZİ METAL, ÇEVREYE DUYARLILIĞI EN ÖN PLANDA TUTUYOR

Emek yoğun Gazi Metal, çevreye duyarlılığı en ön planda tutuyor 94 yıllık deneyimi ile sektörün önemli ailelerinden biri olan Gazioğlu Ailesinin şirketi Gazi Metal, sektöre 1927 yılında çelik ithalatı ile girdi. 60'lı ve 80'li yıllarda galvanizli sac üreticiliği de yapan aile; 1987'den bu yana demir çelik ithalatı, ticareti ve çelik servis merkezi ile Gebze'de 'Gazi Metal' adı ile yoluna devam etmektedir. Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Gazioğlu başarı hikayelerini ve çevre politikalarını şu şekilde özetliyor:

 

 

 

    "2008 yılında soğuk sac üretimine girme kararı aldık ve bu amaç doğrultusunda çalışmalara başladık. 2011 yılında, Karasu / Sakarya' da, Soğuk Haddehane Tesislerinin temeli atıldı, SMS/Almanya ve EBNER/Avusturya firmalarından temin edilen ve son teknoloji ile donatılmış sistem ve ekipmanlardan meydana gelen ana üretim tesisleri ile 2014 yılı 3. çeyreğinde üretim faaliyetlerine başladı. Soğuk haddehane Tesislerinin yıllık kapasitesi 750 bin tondur. Ağırlıklı olarak soğuk haddelenmiş sac üretilen tesislerde; asitlenmiş sıcak ara mamul de müşteri istekleri doğrultusunda üretilmektedir.

 

     Yıllık üretimimiz 2016'da 290 bin ton iken 2017'nin ilk 5 ayında 150 bin tona ulaşıldı. Geçen yıl başlayan ihracat hamlemizde bu yılın ilk 5 ayında 50 bin tona ulaşıldı. Bugüne kadar 20 civarında ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Brezilya, Yunanistan, Japonya, Gürcistan, Azerbaycan, Tunus, Lübnan Uruguay bunlardan bazılarıdır. Ağırlıklı olarak çeşitli kalitelerde soğuk sac ihracatı yapıyoruz.

 

     2016 yılının 125 milyon 100 bin dolarlık ciro değerine karşılık 2017 yılı ilk 5 ayında ulaşılan ciro değeri 81 milyon 880 bin dolardır.

 

- Çevre, firmamız için en öncelikli konudur

 

    Üretim sürecinden kaynaklanan çevre etkilerinin minimuma indirilmesi için tedbirlerin hayata geçirilmesi, doğal kaynaklar ve enerji kaynaklarının etkin kullanılması ve atıkların öncelikle azaltılması, mümkünse kaynağında yok edilmesi ve uygun yöntemler ile geri dönüşümü veya bertarafı hususunda gerekli çalışmaların yapılması firmamızın öncelikleri arasındadır.

 

    Bunun yanında işletme içerisinde güçlü iletişim ve eğitim ile tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak; çevre performansımızı sürekli iyileştirerek doğal kaynakları etkin kullanmak, çevreye olumsuz etki eden atıkları kaynağında yok etmek ya da en aza indirecek önlemleri almak en üst yöneticiden en alt çalışana kadar bütün çalışanlarımızın temel görevidir.

 

    Doğal kaynakları etkin kullanma adına fabrikamızın 50 bin m2 kapalı alanın çatısından toplanan yağmur suyu bir depoda toplanarak su tesislerine gönderilmekte ve burada arıtıldıktan sonra endüstriyel amaçlı üretimde kullanılmaktadır. Kapalı alanlarımız gün ışığından maksimum verimlilikte faydalanmaya uygun olarak tasarımlanmıştır. Bu sayede ilgili yönetmelikte olması gereken aydınlatma değeri 500 lux iken ulaşılan değer 3 bin 500 lux olarak ölçülmüştür

 

    Tesislerin tamamının tasarımı maksimum enerji verimliliğine göre yapılmış olup ekipmanlar da buna göre seçilmiştir. Tesisimiz level 2 seviyesinde otomasyon ile işletilmekte, insan kaynağı ve madde-malzeme kullanımında maksimum verimlilik prensibi ile çalışılmaktadır.

 

    Enerjiyi etkin kullanma adına bünyemizde bulunan enerji yönetim birimi tarafından sürekli incelemeler yapılarak enerji verimliliğini arttırmak için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Buhar kazanlarında atık ısının maksimum kullanımı için atık baca ısısından ekonomizer ile besi suyu sıcaklığı arttırılarak yakıt tasarrufu yapılmaktadır.

 

    Kompresörler üzerinde bulunan ısı geri kazanım üniteleri ile hem buhar kazanını besleyen proses suyunun ısıtılması hem de kompresörün soğutulması sağlanmaktadır. Tesislerdeki büyük güçlü motorlara frekans konvertörü takılarak sabit devirle çalışan motorlara göre daha az enerji tüketimi sağlanmıştır. Rejeneratif sürücü sistemlerinin kullanıldığı tavan vinçlerinde enerji geri beslemesi sayesinde ciddi anlamda enerji geri kazanımı sağlanmaktadır. Bu şekilde vinçlerin elektrik enerjisi tüketimlerinde yüzde 30'lara varan enerji tasarrufu sağlanmıştır

 

    ISO 50001 Enerji Yönetim Standardı belgesi için başvuru yapılmış olup, belgelendirme ile ilgili süreç devam etmektedir.

 

    Fabrikamızda atık geri kazanımı da yapılmaktadır. Üretim sonucu oluşan kirli asit Asit Rejenerasyon prosesimizde geri kazanılmaktadır. Özet olurak; Asitleme Hattında kullanılan asit zamanla doymuş hale gelerek temizleme özelliğini kaybeder. Normalde atılması gereken bu kirli asit, Asit Rejenerasyon Tesisinde işlenerek içerisindeki demir, demir oksit formunda alınır. Böylece demirden arındırılan asit tekrar kullanılmak üzere hatta geri gönderilir. Bu proses sonucunda; 300.000 ton/yıl üretim için 15000 m3 rejenere edilmiş asit geri kazanılmaktadır.

 

    Tesislerimizde uyguladığımız Çevre yönetim sistemi (T5 EN ISO 14001) gereği atık azaltımı konusunda her yıl yeni hedefler belirlenmektedir. Bu hedeflere ulaşmak için tesislerde çalışan tüm personele her yıl atık yönetimi konusunda eğitim verilmektedir. Ayrıca iş başı yapan her personelimize de çevre oryantasyon eğitimi verilmektedir.

 

    Atık su arıtma tesisinde hem fiziksel, hem kimyasal hem de biyolojik arıtma yapılmaktadır. Ayrıca atık su arıtma tesisinden günlük numuneler alınıp laboratuvarımızda analiz edilerek değerler kontrol altında tutulmakta ve yönetmelikte belirtilmiş olan standartlarına uygun olarak alıcı ortama deşarj edilmektedir. Tesis genelindeki emisyon kaynaklarının tamamında filtreleme sistemi mevcut olup, oluşan gazlar atmosfere verilmeden önce filtrelerden geçirilerek arıtılmaktadır. 

 

    Toz toplama ünitemizde, Asitleme hattında tesis içinde çıkan tozlar emilerek filtreleme sisteminde tutulmaktadır. Asitleme ve Asit Rejenerasyon prosesi bacalarında; tesislerin faaliyetleri sonucu oluşan zararlı gazları ve kokuları gidermek için gaz arıtma sistemleri bulunmaktadır. Hadde ve Temper hadde prosesinde oluşan gazlar ise bacalarında bulunan kaset tipi fitrelerden geçtikten sonra atmosfere verilmektedir. Tesis bacalarında bulunan filtreler sayesinde baca gazı salınımında yönetmelik sınır değerlerinin 100 kat aşağısında salınım yapılmaktadır.

 

    Çeliğin kendisi rutin olarak dönüştürülebilmektedir Gelişen teknolojiyle beraber çelik üretimi artık, otomasyon bağlantılı imalatın öncülüğünde bir ileri teknoloji sanayii konumundadır. Geleneksel, büyük hacimli, emek yoğun çelik fabrikaları artık çok daha etkin, çevreye duyarlı, iş sağlığı ve işçi güvenliği ön planda tutarak çalışmaktadır. Yeni, daha hafif çeliğin daha etkin üretimi, her nihai ürün için ihtiyaç duyulan ham çelik miktarının çok daha az olması ve doğal kaynakların ve enerji kaynakları kullanımının azalması anlamına gelmektedir.

 

    1970'li yıllarda bir ton çeliğin yaklaşık yarısı katı atık olarak kalırken bugün bu oran %4'e gerilemiştir. Çeliğin kendisi rutin olarak dönüştürülebilmektedir. Bugün, 300 milyon tonun üzerindeki hurda çelik (üretimin yüzde 40'ı) yeni çelik ürünlerinin üretiminde kullanılabilmektedir. - 2015 sektör açısından olumlu geçecek Geçtiğimiz yılın ilk beş aylık (Ocak-Mayıs) dönemi ile 2017 yılının aynı dönemi karşılaştırıldığında, toplam sevkiyat 104.5 bin tondan 129 bin tona yükselerek yaklaşık yüzde 23,3 oranında artmıştır. Yılın geri kalan bölümünde sevkiyat performansımızın giderek artarak 300 bin tonu geçmesi öngörülmektedir. Bununla birlikte, satış gelirlerimizde söz konusu dönemde daha yüksek yüzde 61,7 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 

 

    Öte yandan, ticari faaliyetlerine başlayalı 2 yıl gibi kısa bir süre olmasına rağmen, Gazi Metal AŞ. bu yıl Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesine 348.sıradan girmeyi başarmıştır. Nisan ayının sonuna kadar yurtiçinde yaşanan siyasi ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle iç talebin sürekli ertelenmesi firmamızı ihracata yöneltmiştir. 

 

    İlk beş ayda yurt dışından aldığımız sipariş 60 bin ton oldu. Halen bunun 40 bin tonu sevk edilmiştir. Siyasi ve ekonomik belirsizlik ortadan kalktığı için ve Amerikan pazarı Türk demir çelik üreticileri için olumlu olduğundan tüm sektör için 2017 yılı başarılı bir yıl olarak geçecektir. Beklentimiz bu yöndedir.