Sanatın farklı dallarının toplumla buluşma alanlarının arttırılması çağdaş dünyanın gereğidir.

SANAT VE METAL ENDÜSTRİ BULUŞTU

 

Sanatın farklı dallarının toplumla buluşma alanlarının arttırılması çağdaş dünyanın gereğidir. Tiyatro ve konser salonlarının,sanat galerilerinin kentlerde yer alması sayesinde,toplumun yaşam kalitesini artacak ve gelecek kuşaklar için yaratıcı,hoşgörülü,dünyayı farklı açılardan kavrayıp yorumlar getirebilen,üretken bireyler yetişmesi için sağlıklı bir ortam yaratacaktır.günümüzde kentlerin açık alanlarında,park,bahçe,meydanlarında yer alan heykellerin sayısı kentin gelişmişlik düzeyinin de göstergesi olarak kabul edilmektedir.Gazi Metal olarak;karasu bölgesinin son yıllarda sanayi alanında göstermekte olduğu hızlı gelişimin,kültür ve sanat alanlarında da desteklenmesi kentin gelecek vizyonu için önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Ülkemiz heykel alanında son yüzyılda önemli atılımlar gerçekleştirmiş ve günümüzde sanatçılarımız ve eserlerinin uluslararası alanda bilinirliği artmaya başlamıştır.Cumhuriyet tarihi boyunca Devlet Kurumları,Sanat Akademileri'nin resmi çalışmalarının yanı sıra son yıllarda özel sektör girişimcilerinin açmış oldukları müzeler,galeriler,sanat fuarları ve benzeri katkılarıyla ülkemiz çağdaş sanatı hızlı güçlenmeye devam etmektedir.Gazi Metal A.Ş ülkemizin önde gelen köklü kuruluşlarından birisi olarak,üç kuşak boyunca ülke ekonomisine sağladığı katkıları çoğaltmak adına, "ÇAĞDAŞ SANAT" alanında da,toplumunun açık alanlarda izleyebileceği heykeller ile sürdürmeye devam ediyor.

Ülkemizin ve Karasu kentinin güçlenen endüstri ve kültür alanlarında bir dünya kenti vizyonu kazandırmak amacına bir katkı olarak Düzce Üniversitesi Sanat ve Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi ve Heykel Sanatçısı,Doç.Dr.İlker YARDIMCI ile Gazi Metal Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet GAZİOĞLU fikir ve çalışma ortaklığı ile açıklanan vizyon doğrultusunda bir çalışma gerçekleştirilmektedir.Metal heykeller,20.yüzyılda endüstriyel gelişime paralel olarak çağdaş sanat tarihinde yer almışlardır.Gazi Metal ürünleriyle gerçekleştirilen heykel çalışması kaide ile birlikte 5 metre yükseklikte uygulanacaktır."LİRİK İLETİ" isimli çalışma Gazi Metal firmasının ve ürünlerinin karakteristik özelliklerini taşımakla birlikte,Sanatçı İlker YARDIMCI'nın heykel anlatım ve üslubunu da yansıtmaktadır.özellikle uzak doğu ve Çin'de kentsel açık alanlarda çalışmalar gerçekleştiren Doç.Dr.İlker YARDIMCI,uygulanacak heykelin "LİRİK İLETİ" ismi ile taşıdığı olumlu mesajı karasu kenti ve Gazi Metal'in ulusal ve uluslararası vizyonuna dikkat çekmek istiyor