Kariyer

Eğitim ve Planlama Süreci

Personelimizin eğitim ve planlama sürecinin temelinde şu hususlara önem verilmektedir:

 

  • Eğitim ihtiyacı, departman sorumluları tarafından belirlenir.
  • Yıllık eğitim planları oluşturularak ihtiyaç duyulan eğitimler gösterilir ve üst yönetimin onayına sunulur.
  • İşe yeni başlayan personele firma intibak (oryantasyon) ve ünite içi intibak (oryantasyon) eğitimleri verilir.
  • İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, işletmemizde tam gün istihdam edilen İSG uzmanı tarafından tüm çalışanlara verilir.
  • Çevre konulu eğitimler, işletmemizde tam gün istihdam edilen çevre mühendisi tarafından tüm çalışanlara verilir.
  • Gerekli görüldüğü durumlarda dış kaynak kullanılarak (hidrolik sistemler vs.) eğitim hizmeti alınır.
  • Çalışanların yaptıkları işle ilgili gerek görüldüğü durumlarda eğitimler (işbaşı eğitimleri) verilir.
  • Çalışanların görev yaptığı işlerle ilgili gerektiğinde, sertifikalı eğitim almaları sağlanır. (Vinç operatörlüğü, forklift operatörlüğü, mesleki eğitim belgeleri, mesleki yeterlilik belgeleri vs.)