Ürünler

Satış Uygulama Esasları

Müşterilerden alınacak teminatlarda, Sipariş Ön Ödeme Oranı tüm ürünlerde toplam mal bedeli üzerinden %10 olarak uygulanacaktır.               

 

Üretim ve Stok Siparişleri Ödeme Koşulları:  

  

     1.) Peşin satış ödemeleri, USD para birimi ile yapılacaktır.

   

     2.) Kredili satış durumunda (tüm ürünler için)  

     2.1.) Kredili borçlandırmalar TL ya da USD para cinsinden yapılacak olup,  USD borçlandırmalarda aylık %0,50, TL borçlandırmalarda ise aylık %1,50 finansman masrafı uygulanacaktır.       

     2.2.) Kredili borçlandırmalarda en fazla ortalama 121 güne kadar vade uygulanacaktır.                

     2.3.) Kredili borçlandırmaların (hem kredili hem de kredisiz DBS için) tahsilat para cinsi TL ya da USD’dir.  

     2.4.) DİİB kapsamında kredili borçlandırmalar için 151 gün vade ve aylık %0,40 (USD) finansman masrafı uygulanacaktır.

 

GAZİ METAL, Kabul Edilecek Minimum Sipariş Miktarları (Ton)

Gazi METAL minimum sipariş kabul miktarları (ton) talep edilen çelik cinsi ve genişliklere göre aşağıda verildiği gibidir. 

 

Bununla birlikte, aşağıdaki tabloda (Tablo:1) yazılı en az sipariş miktarları örnek miktarlar olup, gerçek miktarlar sipariş girilirken GAZİ METAL tarafından teyit edilecektir. 

 

Tablo 1: En Az Sipariş Miktarları

Çelik Cinsi

Genişlik (mm)

Miktar (ton)

DD11,

1000

25

S235

1200

25

ST22, DC01

1500

25

Diğer genişlikler ve Çelik kaliteleri

50