Ürünler

ARP - ASİT REJENERASYON TESİSİ

Genel Bilgiler:

 

 

Teslimatçı Firma

:

SMS-Siemag Austria

Üretim Kapasitesi

:

2,2 m3/saat kirli asit

Sistem Tipi

:

Akışkan Yatak

Kullanılan asit

:

Hidroklorik Asit ( HCl )

Ürünler

:

Demir Oksit

 

Asit Rejenerasyon Tesisi;

 

Asitleme hattından gelen kirli asidin (yüksek demir yoğunluklu) tekrar kullanılmak üzere geri kazanıldığı tesistir.

Asitleme hattında sac yüzeyinin temizlenmesi sürecinde; demir oranı artıp temizleme özelliğini kaybeden asit,  tank çiftliğinde bulunan kirli asit tanklarına gönderilir. Depolanan kirli asit,  içindeki demirin alınması için, asit rejenerasyon tesisine sevk edilir. Burada, yüksek demir yoğunluklu asit reaktörde 850 ˚C’ da reaksiyona sokularak içerdiği demirden ayrıştırılır ve takip eden süreçler sonucunda elde edilen temiz asit  rejenere asit tanklarında depolanır.

Depolanan rejenere asit, asitleme hattının ihtiyacına göre asitleme hattına gönderilir.

 

Reaksiyon sonucu ortaya çıkan demiroksit, yan ürün olarak değerlendirilmektedir.